Pro média‎ > ‎

Tisková zpráva 30/03/2015

Rodinné centrum Smícháček startuje bezplatné vzdělávací kurzy pro rodiče

Rodinné centrum Smícháček spouští od 1. dubna sérii kurzů, které mají za cíl pomoci rodičům v návratu na pracovní trh či rozjezdu vlastního podnikání. Bezplatné kurzy jsou určeny pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené nebo do dvou let po jejím skončení a nezaměstnané rodiče samoživitele pečující o děti do 15 let.

„Účastníci kurzů v rámci přednášek v malých skupinách i individuálního poradenství získají nové dovednosti i znalosti, které mohou uplatnit při hledání nového zaměstnání či startu podnikání. Zkušení školitelé budou účastníkům poskytovat rady a tipy k orientaci na trhu práce a v současných trendech, což jednoznačně přispěje ke zlepšení jejich šancí a postavení na trhu práce,“ popisuje cíle kurzu Barbora Kafková, manažerka projektu a členka výkonného výboru Rodinného centra Smícháček.

Kurzy budou probíhat v sídle sdružení na Praze 5 v intenzitě jedenkrát týdně po dobu šesti týdnů. První blok kurzů startuje 1. dubna. Kurzy jsou pro účastníky zcela zdarma včetně hlídání dětí a občerstvení. Rozpis kurzů a bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webových stránkách sdružení www.smichacek.cz.

„Dubnové termíny nabízí poslední volná místa. Další série kurzů proběhnou v následujících měsících, rezervaci místa doporučujeme udělat co nejdříve,“ doplňuje Barbora Kafková.

V rámci projektu budou probíhat dva typy vzdělávacích programů. První pod názvem Úspěšný návrat na pracovní trh se zaměřuje na pomoc při hledání nového zaměstnání, využívání moderních technologií, rady při sestavování životopisu a motivačního dopisu, tipy pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru či základy pracovního práva a time managamentu. Úspěšní absolventi kurzu budou mít možnost využít na dobu tří měsíců mzdový příspěvek pro svého nového zaměstnavatele.

Druhý blok pod názvem Začínáme s podnikáním se zaměřuje na pomoc při rozjezdu vlastní podnikatelské činnosti a nabízí základy orientace v právní a daňové problematice, účetnictví, tvorby podnikatelského plánu, marketingu a komunikačních dovedností. Na konci bude možnost získat pro vybrané účastníky příspěvek 1000 Kč na založení své živnosti.

Projekt Efektivní návrat na trh práce pro rodiče po mateřské a rodičovské dovolené v hlavním městě Praze (CZ.2.17/2.1.00/37176) je financován z Operačního programu Praha-Adaptabilita a je určen pro rodiče a trvalým nebo přechodným pobytem na území hlavního města Prahy.

Více informací o kurzech mohou zájemci najít na webových stránkách www.smichacek.cz.

Rodinné centrum Smícháček se sídlem na Praze 5 bylo založeno v roce 2012 a jeho hlavním posláním je podporovat rodiny s dětmi, jejich rozvoj, zdravé fungování a integraci ve společnosti. K tomuto účelu provozuje rodinné centrum, které slouží jako místo vzájemného setkávání rodičů s dětmi i bez dětí.

Kontakt:

Rodinné centrum Smícháček, Ostrovského 3184/38a, Praha 5, www.smichacek.cz

Jana Dobrovská, e-mail: dobrovska@smichacek.cz, tel.: 773 980 515


 

Comments