Pro média‎ > ‎

Tisková zpráva 09/04/2015

S rozjezdem podnikání zdarma pomáhá Rodinné centrum Smícháček

Rodinné centrum Smícháček zahájí 13. května sérii kurzů, které jsou zaměřeny na pomoc rodičům při rozjezdu vlastního podnikání. Současně již také v centru probíhají kurzy, které pomáhají rodičům při hledání nového zaměstnání a návratu na pracovní trh. Druhý blok těchto kurzů startuje již 17. dubna. Bezplatné kurzy jsou určeny pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené nebo do dvou let po jejím skončení a nezaměstnané rodiče samoživitele pečující o děti do 15 let.

„Účastníci kurzů v rámci přednášek v malých skupinách i individuálního poradenství získají nové dovednosti i znalosti, které mohou uplatnit při hledání nového zaměstnání či startu podnikání. Zkušení školitelé účastníkům poskytují rady a tipy k orientaci na trhu práce a v současných trendech, což jednoznačně přispěje ke zlepšení jejich šancí a postavení na trhu práce,“ popisuje cíle kurzu Barbora Kafková, manažerka projektu a členka výkonného výboru Rodinného centra Smícháček.

Kurzy probíhají v sídle sdružení na Praze 5. První blok kurzů odstartoval 1. dubna. Kurzy jsou pro účastníky zcela zdarma včetně hlídání dětí a občerstvení. Rozpis kurzů a bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webových stránkách sdružení www.smichacek.cz.

„Doporučujeme rezervaci místa v kurzu udělat co nejdříve, jelikož registrujeme z řad rodičů velký zájem. Počet účastníků ve skupině je omezen, abychom mohli všem nabídnout co nejvíce individuální přístup,“ doplňuje Barbora Kafková.

Blok přednášek pod názvem Začínáme s podnikáním se zaměřuje na pomoc při rozjezdu vlastní podnikatelské činnosti a nabízí základy orientace v právní a daňové problematice, účetnictví, tvorby podnikatelského plánu, marketingu a komunikačních dovedností. Na konci bude možnost získat pro vybrané účastníky příspěvek 1000 Kč na založení své živnosti.

Druhým již probíhajícím typem vzdělávacího programu je blok s názvem Úspěšný návrat na pracovní trh se zaměřuje na pomoc při hledání nového zaměstnání, využívání moderních technologií, rady při sestavování životopisu a motivačního dopisu, tipy pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru či základy pracovního práva a time managamentu. Úspěšní absolventi kurzu budou mít možnost využít na dobu tří měsíců mzdový příspěvek pro svého nového zaměstnavatele.

Projekt Efektivní návrat na trh práce pro rodiče po mateřské a rodičovské dovolené v hlavním městě Praze (CZ.2.17/2.1.00/37176) je financován z Operačního programu Praha-Adaptabilita a je určen pro rodiče a trvalým nebo přechodným pobytem na území hlavního města Prahy.

Více informací o kurzech mohou zájemci najít na webových stránkách www.smichacek.cz.

Rodinné centrum Smícháček se sídlem na Praze 5 bylo založeno v roce 2012 a jeho hlavním posláním je podporovat rodiny s dětmi, jejich rozvoj, zdravé fungování a integraci ve společnosti. K tomuto účelu provozuje rodinné centrum, které slouží jako místo vzájemného setkávání rodičů s dětmi i bez dětí.

Kontakt:

Rodinné centrum Smícháček, Ostrovského 3184/38a, Praha 5, www.smichacek.cz

Jana Dobrovská, e-mail: dobrovska@smichacek.cz, tel.: 773 980 515

Comments