Pro média‎ > ‎

Tisková zpráva 30/10/2015

Vzdělávacími kurzy úspěšně prošlo pět desítek účastníků

Rodinné centrum Smícháček úspěšně zakončilo projekt bezplatných vzdělávacích kurzů určených pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, které si kladly za cíl pomoc rodičům při návratu na pracovní trh. Projektem prošlo celkem 48 účastníků, pro které byly od dubna do října k dispozici čtyři bloky kurzů a individuální konzultace.

„O kurzy byl velký zájem, což je potvrzeno maximálním naplněním kapacit, které jsme měli k dispozici. Do konce měsíce října se podařilo zaměstnat pět úspěšných absolventů kurzů, kteří dostali možnost využít na dobu až tří měsíců mzdový příspěvek pro svého nového zaměstnavatele,“ říká Barbora Kafková, manažerka projektu a členka výkonného výboru Rodinného centra Smícháček. Další účastníkům byla zprostředkována možnost krátkodobých brigád či založení vlastní živnosti.

Účastníci kurzů v rámci přednášek v malých skupinách i individuálního poradenství získali nové dovednosti i znalosti, které mohou uplatnit při hledání nového zaměstnání či startu podnikání. „Kromě náplně a profesionality kurzů účastníci především oceňovali, že je mohli navštěvovat zcela zdarma a zároveň bylo zajištěno hlídání dětí. Řada z nich proto projevila zájem o další pokračování. Bez financování z evropských peněz by však byly pro mnohé z nich zcela nedostupné.,“ dodává Barbora Kafková.

Spolupráce s absolventy kurzu pokračuje i nadále formou individuálních konzultací a seminářů pokrývající široké spektrum témat od finančního poradenství, přes orientaci na sociálních sítích až po stylistické rady při pracovních pohovorech.

Projekt Efektivní návrat na trh práce pro rodiče po mateřské a rodičovské dovolené v hlavním městě Praze (CZ.2.17/2.1.00/37176) byl financován z Operačního programu Praha-Adaptabilita a byl určen pro rodiče s trvalým nebo přechodným pobytem na území hlavního města Prahy na mateřské či rodičovské dovolené nebo do dvou let po jejím skončení a nezaměstnané rodiče samoživitele pečující o děti do 15 let.

Rodinné centrum Smícháček se sídlem na Praze 5 bylo založeno v roce 2012 a jeho hlavním posláním je podporovat rodiny s dětmi, jejich rozvoj, zdravé fungování a integraci ve společnosti. K tomuto účelu provozuje rodinné centrum, které slouží jako místo vzájemného setkávání rodičů s dětmi i bez dětí.

Kontakt:

Rodinné centrum Smícháček, Ostrovského 3184/38a, Praha 5, www.smichacek.cz

Jana Dobrovská, e-mail: dobrovska@smichacek.cz, tel.: 773 980 515


Comments